Αντιπαραθέσεις 18.3.2023

Με τον Κώστα Χαρδαβέλλα

Παρουσιάζει
Κώστας Χαρδαβέλλας
Καλεσμένοι
Βαρβάρα Ανεμοδουρά γενικός γιατρός ΓΓ ΕΟΠΠΥ
Νικόλαος Κιουτσούκης ΓΓ ΓΕΣΣΕ
Ηρακλής Ρουπάς οικονομικός αναλυτής
Κώστας Μαρδάς δημοσιογράφος