Αντιπαραθέσεις 28.5.2023

Με τον Κώστα Χαρδαβέλλα

Παρουσιάζει
Κώστας Χαρδαβέλλας
Καλεσμένοι
Αλέξης Μητρόπουλος καθηγητής Εργατολόγος
Φωτεινή Βρύνα υπ βουλευτής ΝΔ
Χαράλαμπος Γκότσης οικονομολόγος
Χρήστος Ζερεφός σεισμολόγος