Στην ΑΡΕΝΑ της Ζωής 4.10.23 | Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας

Με τον Κώστα Χαρδαβέλλα

Στην Αρένα της Ζωής ο υπ. δημ. Σύμβουλος Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας