Αντιπαραθέσεις 3.12.2023

Με τον Κώστα Χαρδαβέλλα

Παρουσιάζει
Κώστας Χαρδαβέλλας
Καλεσμένοι
Αλέξης Μητρόπουλος καθηγητής Εργατολόγος
Φωτεινή Βρύνα στέλεχος ΝΔ
Παταπία Καπράλου δικηγόρος
Χαράλαμπος Γκότσης καθηγητής οικονομολόγος