Αντιπαραθέσεις 9.12.2023

Με τον Κώστα Χαρδαβέλλα

Παρουσιάζει
Κώστας Χαρδαβέλλας
Καλεσμένοι
Βαρβάρα Ανεμοδουρά γενικός γιατρός ΓΓ ΕΟΠΠΥ
Παναγιώτης Ιωακειμίδης διεθνολόγος
Κώστας Μαρδάς δημοσιογράφος
 

Αντώνης Αντωνιάδης πρωην ποδοσφαιριστής

Σπήλιος Κρικέτος Αστυνόμος Α εα