Αντιπαραθέσεις 11.2.2024

Με τον Κώστα Χαρδαβέλλα

Παρουσιάζει
Κώστας Χαρδαβέλλας
Καλεσμένοι:
Φωτεινή Βρύνα Οικ. Σύμβουλος – Διαμεσολαβήτρια
Αλέξης Μητρόπουλος Καθ. Εργ. Δικαίου – Πρ. ΕΝΥΠΕΚΚ
Συνδέσεις:
Γιώργος Κύτρσος Ευρωβουλευτής
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου Πρόεδρος Επιμ. Αθηνών
Λευτέρης Ποταμιάνος Πρόεδρος Ένωσης Μεσιτών