Δράση δενδροφύτευσης στον Δήμο Αλίμου από τον Όμιλο Δελατόλα

Η Delatolas Express Cargo διοργανώνει δενδροφύτευση με την αρωγή του Δήμου
Αλίμου.

Η φύτευση θα πραγματοποιηθεί στον Λόφο Μουλοπούλου εντός του Δήμου Αλίμου
την Κυριακή 26 Μαΐου 2024 και είναι ανοιχτή για το κοινό.

Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης θα μοιραστούν δώρα στα παιδιά τα οποία θα συμμετάσχουν ώστε να ενισχυθεί το αίσθημα της προσφοράς ιδιαίτερα στην ευαίσθητη αυτή ηλικιακή ομάδα. Η εν λόγω ενέργεια εντάσσεται στον στρατηγικο προσανατολισμό της εταιρίας προς την αειφόρο ανάπτυξη. Η προστασία του περιβάλλοντος.αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ομίλου.