Γ. Φλωρίδης: Πρόσθετες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

Πρόσθετες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ανάμεσα στις οποίες είναι και ηλεκτρονική επιτήρηση με «βραχιολάκι» κατ΄εξαίρεση και αιτιολογημένα.

Όπως είπε, κανόνας πλέον θα είναι η επιβολή προσωρινής κράτησης για τα κακουργήματα ενδοοικογενειακής βίας, εκτός αν κριθεί απολύτως αιτιολογημένα ότι ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση ή οι περιοριστικοί όροι αρκούν για την αποτροπή του δράστη από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. “Δηλαδή ο κανόνας γίνεται προσωρινή κράτηση για τα κακουργήματα ενδοοικογενειακής βίας” σημείωσε.

Το δεύτερο είναι ότι στις περιπτώσεις των εγκλημάτων που οι υποθέσεις οδηγούνται στο δικαστήριο με απευθείας κλήση, χωρίς δηλαδή την έκδοση βουλεύματος, εντάσσονται πλέον και τα αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας, που σημαίνει ότι μετά την περάτωση της ανάκρισης έχουμε απευθείας παραπομπή του κατηγορούμενου στο δικαστήριο.

Το τρίτο είναι ότι θα έχουμε πραγματική έκτιση στη φυλακή των ποινών για εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας, χωρίς δυνατότητα αναστολής ή μετατροπής τους με κανένα τρόπο.

Το τέταρτο είναι ότι υπάρχει πρόβλεψη να επιβάλλεται προσωρινή κράτηση μέχρι 6 μήνες για σοβαρά πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Συντάγματος. Στην περίπτωση δε του αυτοφώρου πλημμελήματος, η κράτηση σε περίπτωση αναβολής μπορεί να παραταθεί έως τις πέντε ημέρες.

Το πέμπτο σημείο είναι ότι προβλέπεται να μπορεί ο εισαγγελέας να εκδίδει διάταξη επιβολής περιοριστικών όρων ακόμα και πριν από την άσκηση της ποινικής δίωξης, με δυνατότητα του θύματος να προτείνει το ίδιο συγκεκριμένους όρους για την προστασία του που θεωρεί κατάλληλους. Για τυχόν παραβίαση αυτών των όρων που επιβάλλονται και πριν την άσκηση της δίωξης επιβάλλεται ποινή φυλάκισης και ενημερώνεται το θύμα από την αστυνομική αρχή.

Το έκτο σημείο είναι ότι σε κάθε περίπτωση η υποτροπή του δράστη καθιερώνεται ως επιβαρυντική περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας, η οποία οδηγεί στο μέγιστο ύψος της ποινής.

Το έβδομο σημείο αφορά στην προστασία του θύματος με την απαλλαγή του από την υποχρέωση εμφάνισής του στην ακροαματική διαδικασία. Προβλέπεται η πρόοδος της δίκης με ανάγνωση της κατάθεσης που έδωσε στη προδικασία, εκτός αν το δικαστήριο με ειδική αιτιολογία κρίνει την παρουσία του θύματος απολύτως απαραίτητη, με προτεραιότητα την εξ αποστάσεως εξέταση του, όπου αυτό είναι εφικτό.

Το όγδοο σημείο είναι ότι δεν επιτρέπεται ποινική διαμεσολάβηση στα ιδιαιτέρως σοβαρά πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας, ακόμα κι αν το θύμα συναινεί στη διαμεσολάβηση. Σε κάθε περίπτωση θεσπίζει τη δυνατότητα του εισαγγελέα να μη δεχτεί συμφωνία των μερών για διαμεσολάβηση ή να την ανακαλέσει όταν συντρέχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να μειώσουν την ικανότητα του θύματος για συνειδητή επιλογή.

Το ένατο σημείο είναι ότι στις περιπτώσεις καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία, ο εισαγγελέας διερευνά αυτεπάγγελτα αν συντρέχει περίπτωση μεταβολής του καθεστώτος επιμέλειας των τέκνων, σύμφωνα με το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα. Στην περίπτωση που έχει παρέλθει η προθεσμία του αυτοφώρου, θεσπίζεται διαδικασία αναζήτησης, δέσμευσης και προστατευτικής φύλαξης (σε εισαγωγικά) του δράστη. Για ένα πρόσφατο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας διάρκειας έως 48 ώρες, προκειμένου το θύμα να βρεθεί σε κατάλληλο προστατευτικό περιβάλλον και ο δράστης να αποτραπεί από το ενδεχόμενο να επανακάμψει και να επιβάλλει την πράξη του.

Επίσης:

Προβλέπεται λειτουργία πλατφόρμας καταγγελιών, εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας ακόμα και από τρίτους.
Δημιουργείται αρχείο ιστορικού αναφορών ενδοοικογενειακής βίας από τις αστυνομικές αρχές, το οποίο επισυνάπτεται ως συνοδευτικό έγγραφο της δικογραφίας.
Ενισχύεται ο τρόπος που θα γνωστοποιούνται τα δικαιώματα και η παροχή της νομικής βοήθειας στα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας.
Πριν από ένα μήνα τέθηκε σε εφαρμογή η Οδηγία 1385 2024 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με προθεσμία ενσωμάτωσης από τα κράτη έως 14/5/2027 για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, με διατάξεις για την προστασία των θυμάτων και την αποτροπή της επαναθυματοποίησής τους. “Η χώρα μας θα είναι πρωτοπόρος και στην ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας” τόνισε ο κ. Φλωρίδης.

“Σε αυτές τις διατάξεις που παρουσιάζουμε σήμερα, κάποιες από αυτές που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή οδηγία, έχουν ενσωματωθεί πριν ακόμα αυτή δημοσιοποιηθεί, γιατί απλούστατα το θέμα αυτό απασχολεί όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως διαμορφώνονται περίπου κοινές αντιλήψεις για τον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό” κατέληξε ο υπουργός.

Πηγή: ertnews.gr