ΣτΕ για «Αγιά Σοφιά»: Ταυτισμένο με την ιστορική φυσιογνωμία της Νέας Φιλαδέλφειας

375

Με ενημέρωσή της μέσω της επίσημης σελίδας της στο facebook η ΠΑΕ ΑΕΚ γνωστοποίησε την απόφαση του ΣτΕ που απέρριψε το αίτημα των »56» με την οποία αξίωναν την προσωρινή (έστω) αναστολή των εργασιών στο οικόπεδο που δημιουργείται το νέο γήπεδο της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Στην ενημέρωση της «κιτρινόμαυρης ΠΑΕ τονίζεται χαρακτηριστικά:

«Τοπόσημο της περιοχής της Νέας Φιλαδέλφειας και ταυτισμένο με την ιστορική φυσιογνωμία της πόλης χαρακτηρίζει η απόφαση αρ. 347/2017 της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας το γήπεδο της ΑΕΚ σφραγίζοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο όλα τα δίκαια «κιτρινόμαυρα» επιχειρήματα εδώ και πολύ καιρό, αλλά πάνω απ’ όλα το βάσιμο της επιθυμίας του κόσμου της ομάδας για επιστροφή στη γη των προγόνων της!

Συγκεκριμένα το θριαμβευτικό για την ΑΕΚ και τη Δικέφαλος ΑΕ σκεπτικό της απόρριψης της αίτησης των «56» με την οποία ζητούσαν την αναστολή της έγκρισης δόμησης αλλά και της άδειας δόμησης για την κατασκευή του γηπέδου αναφέρει, επί λέξει, ανάμεσα στ’ άλλα και τα εξής:

»Η βλάβη που αφορά στην κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ καθ’ εαυτή δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει στη χορήγηση της αιτούμενης αναστολής. Τούτο δε διότι στην ίδια περίπου θέση υπήρξε και λειτούργησε από πολλών δεκαετιών γήπεδο της ομάδας αυτής, το οποίο αποτέλεσε ταυτοχρόνως και τοπόσημο της περιοχής και στοιχείο της μητροπολιτικής αθλητικής υποδομής της Αθήνας (πρβλ. ΣτΕ 2153/2015 Ολομ.) με αποτέλεσμα η φυσιογνωμία της περιοχής, πολεοδομική και οικιστική, να έχει ήδη διαμορφωθεί από μακρού με δεδομένη την ύπαρξη και τις επιπτώσεις λειτουργίας του. Περαιτέρω, και σε κάθε περίπτωση, ο ισχύων σήμερα χωροταξικός σχεδιασμός προβλέπει, κατά τα ανωτέρω, την ανακατασκευή του γηπέδου, που είναι, επομένως, υποχρεωτική. Ενόψει τούτων, η αναστολή εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων, κατά το μέρος που που επιτρέπουν την ανακατασκευή του γηπέδου, θα συνεπαγόταν την αναστολή εφαρμογής του ίδιου Ν.Ρ.Σ.Α. και, μάλιστα, για λόγους, που έχουν ήδη κριθεί με πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ως αβάσιμοι (3089/2017 και 2153/2015 Ολομ.) και, δεν μπορεί, επομένως, να χορηγηθεί».

Και η απόφαση του ΣτΕ καταλήγει: »Επειδή, κατόπιν τούτων, και λαμβανομένου υπόψη ότι ΚΑΝΕΝΑΣ από τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως δεν παρίσταται ως προδήλως βάσιμος, ανακύπτουν δε σοβαρές αμφιβολίες ως προς το παραδεκτό της αίτησης ακυρώσεώς της κατά το μέρος που με αυτήν προσβάλλεται η 17282/1.4.2016 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (πρβλ. ΣτΕ 1112/2017), η αίτηση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της. Δια ταύτα: Απορρίπτει την αίτηση. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 15 Δεκεμβρίου 2017 και η απόφαση εκδόθηκε στις 21 του ίδιου μήνα και έτους»».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σκεπτικό δικαιολογείται απόλυτα και η κοπή των δέντρων και μάλιστα υπογραμμίζεται ότι πέρα από τα δέντρα του οικοπέδου τα υπόλοιπα ευρίσκονται περιμετρικά του γηπέδου σε λωρίδα γης που θα πεζοδρομηθεί και θα παρεμβάλλεται μεταξύ του γηπέδου και του άλσους και η διάνοιξη πεζόδρομων κρίνεται επείγουσα για λόγους πυροπροστασίας του Άλσους!

Χαρακτηριστικά η απόφαση του ΣτΕ για την κοπή των δένδρων αναφέρει:

«Επειδή με την προσβαλλόμενη 85/2017 έγκριση δόμησης επετράπη, εκτός των άλλων, η κοπή δένδρων, ο αριθμός των οποίων, όπως προκύπτει από το 47140/23.11.2017 έγγραφο του ΥΠΕΝ προς το Συμβούλιο της Επικρατείας ανέρχεται κατά προσέγγιση σε ενενήντα. Από αυτά τα μισά περίπου (43) ευρίσκονται στο τμήμα του Άλσους που απαιτείται για την ολοκλήρωση του γηπέδου και ως προς αυτά η εκτέλεση των προσβαλλομένων πράξεων δεν μπορεί κατά τα αμέσως προαναφερόμενα να ανασταλεί, αφού οι σχετικές με την κοπή τους ρυθμίσεις του ν. 4277/2014 κρίθηκαν συνταγματικώς θεμιτές με τις άνω αποφάσεις του Δικαστηρίου. Τα υπόλοιπα δέντρα βρίσκονται περιμετρικά του γηπέδου, σε λωρίδα γης που πρόκειται να πεζοδρομηθεί και θα παρεμβάλλεται μεταξύ του γηπέδου και του άλσους. Από τα στοιχεία του φακέλου, όμως, προκύπτει ότι η διάνοιξη των πεζοδρόμων που θα περιβάλλουν το γήπεδο είναι επείγουσα για λόγους πυροπροστασίας του άλσους έναντι των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων στο παρακείμενο εργοτάξιο του γηπέδου »εξαιτίας είτε των λειτουργούντων βαρέων μηχανημάτων έργου και μηχανών είτε κατά την εκτέλεση εργασιών εκ των οποίων παράγεται υψηλή θερμότητα ή σπινθήρες και λοιπά υποπροϊόντα θερμικής επεξεργασίας υλικών» (βλ. 2424/71791/1.9.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών προς την εταιρεία »Δικέφαλος Κατασκευαστική ΑΕ»), καθώς και για λόγους προσπέλασης πυροσβεστικών οχημάτων (βλ. 2198/9.8.2017 έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης). Την ίδια εξάλλου εκτίμηση εκφέρει και η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Νέας Ιωνίας (βλ. 6942/17/4.10.2017 έγγραφό της), η οποία θεωρεί ότι η παράλειψη διάνοιξης των προβλεπόμενων πεζοδρόμων προκαλεί κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και καθιστά ανέφικτη την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων. Κατά συνέπεια, λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την άμεση εκτέλεση των προσβαλλομένων πράξεων και κατά το μέρος που αφορά τα δένδρα αυτά».

Πηγή: gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

«Φωτιές» στην ΑΕΚ: «O Αραούχο θέλει να γυρίσει τον Γενάρη στη Λας Πάλμας»!

Ξεσπούν στην ΑΕΚ για τη νέα εξοντωτική ποινή σε Χιμένεθ