ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ- Ίδρυση Ευρωπαϊκού Στρατού

Ιστορικά Ντοκουμέντα

παρουσιάζει η Φωτεινή Τομαή, ιστορικός – πρέσβης ε . τ

Ευρωπαϊκός Στρατός.