“Αλαλούμ” επικρατεί με την καταγραφή του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Μπάχαλο και ανεξέλεγκτη κατάσταση επικρατεί στο ελληνικό δημόσιο όσον αφορά την καταγραφή του προσωπικού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς βρίθει από ελλιπή στοιχεία σε σημείο που να οδηγεί στην υποψία πως γίνεται εσκεμμένα για να αποκαλυφθούν “Σόδομα και Γόμορρα”.

Ειδικότερα, ελλιπείς και λανθασμένες καταχωρίσεις διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο του Υπουργείου Εσωτερικών στα στοιχεία που έχουν καταχωρίσει Δήμοι, Περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα (εξαιρουμένων των Σχολικών Επιτροπών) και Επιχειρήσεις ΟΤΑ, στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

ΟΙ καταχωρίσεις έχουν στόχο την ορθή καταγραφή και αποτύπωση των φυσικών προσώπων, που απασχολούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκησης και τους Φορείς της, σύμφωνα με έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ., δίνοντας, ταυτόχρονα, προθεσμία διόρθωσης αυτών, έως τις 7 Ιουλίου 2017.

Στις σημαντικότερες παρατηρήσεις του Υπ. Εσωτερικών αναφέρονται τα εξής:

Φορείς δεν ενημέρωσαν το Μητρώο για μεταβολές εργασιακών σχέσεων διορισμένων υπαλλήλων, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται με την προγενέστερη εργασιακή σχέση.

Σημαντικό μέρος των Φορέων δεν έχει συμπληρώσει το πεδίο «κατηγορία προσωπικού» για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του, παρότι η σχετική προθεσμία έληξε στις 31-12-2015 και ήδη έχουν παρέλθει 4 μήνες από την υπενθύμιση της εν λόγω υποχρέωσης από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σε πολλούς Φορείς δε συνάδουν οι τιμές του πεδίου «εργασιακή σχέση» με αυτές του πεδίου «κατηγορία προσωπικού», υποδεικνύοντας λανθασμένη καταχώρηση σε κάποιο ή και στα δύο πεδία.

Σε πολλές περιπτώσεις για την καταχώρηση στο πεδίο «κατηγορία προσωπικού» φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη από τους Φορείς ο κλάδος / ειδικότητα του απογεγραμμένου, το είδος εργασίας του, το πτυχίο του ή ακόμα και η σχέση εργασίας του σε άλλον φορέα απασχόλησης, και όχι η εργασιακή σχέση που τον συνδέει με το φορέα, με αποτέλεσμα να έχουν προκύψει λανθασμένες εγγραφές.

Διαβάστε επίσης: Ανένδοτοι οι αστυνομικοί στις απειλές «αναρχικών»: Η εκδήλωση θα γίνει Εξάρχεια!